KOREROTIA TE TAONGA
KOREROTIA TE TAONGA
AARAHI
AARAHI
KOTUA I
KOTUA I
IWA
IWA
KOTUA II
KOTUA II
MANA TIAKI
MANA TIAKI
MAKO I
MAKO I
MAKO II
MAKO II
NGATI TOARANGATIRA
NGATI TOARANGATIRA
RAMA E RUA
RAMA E RUA
RANGATIRA
RANGATIRA
RONGOMAITAHARANGI & RONGOMAITAHANUI
RONGOMAITAHARANGI & RONGOMAITAHANUI
RUATEPUPUKE
RUATEPUPUKE
TE AO MARAMA
TE AO MARAMA
TU N TAHINA
TU N TAHINA
WHAKAPAPARANGA
WHAKAPAPARANGA
WHEKU
WHEKU